Fredag den 22 februari 2019
               
     
 
Kompetensnätet och ny verision
Som ni säker uppmärksammat har kompetensnätet legat nere und..
»Läs mera
 
 
Förtroendevald - Aktuell
Utbildningen Förtroendevald - aktuell i Umeå med datumen 12-..
»Läs mera
 
 
Medlemsutbildningar Umeå
Nu är 2017 års hösttermins medlemsutbildningar schemalagda f..
»Läs mera
 
 
Tvärfackliga kurser 2016 LO/ABF Skellefteå

Nu har vi datumen klara för 2016 års tvärfackliga utbildn..
»Läs mera
 


 
Försäkringsutbildning komb med hockey
Inbjudan
Försäkringsutbildning
IF Metallutbildning kombine..
»Läs mera
 
 

Sidor: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

 
Kurs/cirkel Datum Anmärkning
IF Metall Agera steg 2 2019-03-11
Arbetsmiljöutbildning - BAM 2019-03-11
Kollektivavtalet (IF Metall) 2019-03-13
Vald på jobbet 2019-03-13
Medlem i facket 2019-03-20
Medlem i facket 2019-03-20
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2019-04-02
IF Metall kollektivavtalet 2019-04-09
Alla kan göra något 2019-04-11
IF Metall Alla kan göra något 2019-04-12


I Medlemsportalen hittar du IF Metall centrala utbildningar

Logga in p?medlemsportalen


 
     
       
 

 

 

Vad är Validering och ValiAnte?

ValiAnte valideringen är en validering av de kompetenser
som inte syns i dina betyg.
Valideringen tar sin utgångspunkt i dig.
Du får bra guidning i hur du finner igen och dokumenterar
allt du kan och vet och har lärt dig i livet.
 

Det kan vara fritidsintressen, föreningsliv, förtroendemannauppdrag eller annat du gjort.
Helt enkelt det som inte syns i dina betyg från det formella skolsystemet, eller i dina
arbetsgivarintyg du fått via anställningar.
Valideringen genomförs i processform både i grupp och via enskilt arbete. Det man
jobbar med är beskrivningar av anställningar, utbildningar och övriga meriter
och/eller förtroendeuppdrag med hjälp av det webbaserade verktyget ValiAnte.
Resultatet blir en beskrivning av dina mjuka kunskaper i löpande text. Den största
vinsten av detta är ofta att du växer som människa när du upptäcker dig själv och
allt du kan!
Resultatet är ditt eget Kompetensbevis som du får efter avslutad validering. Kompetensbeviset
beskriver det du kan utifrån sju rubriker, det vi kallar generella kompetenser.
Dessa är:
Demokratisk kompetens
Social kompetens
Interkulturell kompetens
Kulturell kompetens
Lärande kompetens
Kommunikativ kompetens
Organisatorisk och ledningskompetens

 

Läs mer p?www.valiante.se