Kompetensnätet

Kurser/cirklar.

Kurs/cirkel

Vald på jobbet
Plats: ABF Mitt i Lappland/Lycksele
Start: 2017-10-02
Stopp: 2017-10-04
Anordnare: ABF Mitt i lappland
Anm/frågor: info.lycksele@abf.se
Affisch:
Anm:

Praktisk pedagogik i facket steg 1
Plats: Medlefors
Start: 2017-10-10
Stopp: 2017-10-12
Anordnare: RFS Norrbotten Västerbotten
Anm/frågor: linda.karlsson@abf.se
Affisch:
Anm:

Medlem i facket
Plats: FP - Skellefteå
Start: 2017-10-11
Stopp: 2017-10-13
Anordnare: ABF/LO Skellefteå
Anm/frågor: gunilla.andersson@abf.se
Affisch:
Anm: Nytt datum!

IF Metall Agera steg 2
Plats: Medlefors
Start: 2017-10-16
Stopp: 2017-10-20
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

Medlem i Facket, Oktober HT 2017
Plats: Umeå
Start: 2017-10-16
Stopp: 2017-10-18
Anordnare: ABF/LO Umeå
Anm/frågor: tobias.janze@abf.se
Affisch:
Anm:

IF Metall avtal och arbetsrätt
Plats: Umeå Folketshus
Start: 2017-10-17
Stopp: 2017-10-18
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: joacim.eliasson@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Lagar i arbetslivet steg 1
Plats: Umeå Folketshus
Start: 2017-11-13
Stopp: 2017-11-15
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

Medlem i Facket, November HT 2017
Plats: Umeå
Start: 2017-11-13
Stopp: 2017-11-15
Anordnare: ABF/LO Umeå
Anm/frågor: tobias.janze@abf.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Lagar i arbetslivet steg 2
Plats: Medlefors
Start: 2017-11-20
Stopp: 2017-11-22
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

Medlem i facket
Plats: ABF Mitt i Lappland/Lycksele
Start: 2017-11-22
Stopp: 2017-11-24
Anordnare: ABF Mitt i lappland
Anm/frågor: info.lycksele@abf.se
Affisch:
Anm: Nytt datum

Medlem i facket
Plats: FP - Skellefteå
Start: 2017-11-22
Stopp: 2017-11-24
Anordnare: ABF/LO Skellefteå
Anm/frågor: gunilla.andersson@abf.se
Affisch:
Anm:

IF Metall förhandlarutbildning
Plats: Medlefors
Start: 2017-12-04
Stopp: 2017-12-07
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

Bättre arbetsmiljö BAM
Plats: ABF Mitt i Lappland/Lycksele
Start: 2017-12-04
Stopp: 2017-12-19
Anordnare: ABF Mitt i lappland
Anm/frågor: info.lycksele@abf.se
Affisch:
Anm: Ändring pga. få deltagare

IF Metall kollektivavtalet
Plats: Medlefors
Start: 2017-12-05
Stopp: 2017-12-07
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Alla kan göra något
Plats: Medlefors
Start: 2017-12-08
Stopp: 2017-12-08
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

Facklig politisk medlemsutbildning
Plats: Umeå
Start: 2017-12-13
Stopp: 2017-12-15
Anordnare: ABF/LO Umeå
Anm/frågor: tobias.janze@abf.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Alla kan göra något
Plats: Umeå Folketshus
Start: 2017-12-31
Stopp: 2017-12-31
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: joacim.eliasson@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

IF Metall kollektivavtalet
Plats: Umeå Folketshus
Start: 2017-12-31
Stopp: 2017-12-31
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: joacim.eliasson@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

IF Metall uppsökarutbildning steg 1
Plats: Umeå
Start: 2017-12-31
Stopp: 2017-12-31
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm: Nytt datum kommer!

IF Metall Facklig politisk
Plats: Umeå
Start: 2017-12-31
Stopp: 2017-12-31
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: joackim.eliasson@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

IF Metall klubbutbildning
Plats: Ej klart
Start: 2017-12-31
Stopp: 2017-12-31
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm: Kontakta Anders S 070-6678576 för mer info.

IF Metall Agera steg 2
Plats: Umeå Folketshus
Start: 2017-12-31
Stopp: 2017-12-31
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: joacim.eliasson@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

IF Metall klubb intro
Plats: EJ KLART
Start: 2017-12-31
Stopp: 2017-12-31
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm: Kontakta Anders S 070-6678576 för mer info.

IF Metall klubbutveckling
Plats: Ej klart
Start: 2017-12-31
Stopp: 2017-12-31
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm: Kontakta Anders S 070-6678576 för mer info.

IF Metall uppsökarutbildning steg 2
Plats: Medlefors
Start: 2017-12-31
Stopp: 2017-12-31
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: Anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm: Nytt datum kommer!

Praktisk pedagogik i facket steg 2
Plats: Medlefors
Start: 2018-02-13
Stopp: 2018-02-15
Anordnare: RFS Norrbotten Västerbotten
Anm/frågor: linda.karlsson@abf.se
Affisch:
Anm:

Lagar som stöd!

 Pdf filer

Studieledighetslagen!

Förtroendemannalagen

Kontakt uppgifter

IF Metall avd 3
Anders Svedjevik
070-667 85 76

IF Metall avd 4
Joackim Eliasson
070-593 63 04

ABF Skellefteå
Gunilla Andersson
070-575 42 45

ABF Mitt i lappland
Åsa Bertholdsson/Kristina Berglund
0950-380 80

ABF Umeåregionen
Tobias Janze
090-711600

xxxxxx