Kompetensnätet

Kurser/cirklar.

Kurs/cirkel

IF Metall Vald på jobbet
Plats: Medlefors
Start: 2018-01-29
Stopp: 2018-01-31
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm: Nytt datum!

IF Metall Vald på jobbet
Plats: Medlefors
Start: 2018-01-29
Stopp: 2018-01-31
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Agera steg 1
Plats: Medlefors
Start: 2018-02-01
Stopp: 2018-02-02
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm: Nytt datum!

Vald på Jobbet
Plats: Umeå
Start: 2018-02-05
Stopp: 2018-02-07
Anordnare: ABF/LO Umeå
Anm/frågor: tobias.janze@abf.se
Affisch:
Anm:

Bättre arbetsmiljö BAM
Plats: Medlefors
Start: 2018-02-12
Stopp: 2018-03-19
Anordnare: ABF/LO Skellefteå
Anm/frågor: Info.skelleftea@abf.se
Affisch:
Anm:

Praktisk pedagogik i facket steg 2
Plats: Medlefors
Start: 2018-02-13
Stopp: 2018-02-15
Anordnare: RFS Norrbotten Västerbotten
Anm/frågor: linda.karlsson@abf.se
Affisch:
Anm: Inställd

Facklig politisk medlemsutbildning
Plats: Medlefors
Start: 2018-02-14
Stopp: 2018-02-16
Anordnare: ABF/LO Skellefteå
Anm/frågor: Info.skelleftea@abf.se
Affisch:
Anm:

BAM Bättre arbetsmiljö
Plats: ABF Lycksele
Start: 2018-02-19
Stopp: 2018-03-13
Anordnare: ABF Mitt i lappland
Anm/frågor: info.lycksele@abf.se
Affisch:
Anm:

Medlem i facket
Plats: Umeå
Start: 2018-02-26
Stopp: 2018-02-28
Anordnare: ABF/LO Umeå
Anm/frågor: tobias.janze@abf.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Agera steg 2
Plats: Medlefors
Start: 2018-03-12
Stopp: 2018-03-16
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

Medlem i facket
Plats: Medlefors
Start: 2018-03-14
Stopp: 2018-03-16
Anordnare: ABF/LO Skellefteå
Anm/frågor: Info.skelleftea@abf.se
Affisch:
Anm:

Bättre arbetsmiljö (BAM) Mars/April 2018
Plats: Umeå
Start: 2018-03-14
Stopp: 2018-04-05
Anordnare: ABF/LO Umeå
Anm/frågor: tobias.janze@abf.se
Affisch:
Anm: De 5 kursdagarna är: 14, 15,16 Mars samt 4, 5 April

Medlem i facket
Plats: Medlefors
Start: 2018-03-14
Stopp: 2018-03-16
Anordnare: ABF/LO Skellefteå
Anm/frågor: Info.skelleftea@abf.se
Affisch:
Anm:

Vald på jobbet i Lycksele
Plats: ABF Mitt i Lappland/Lycksele
Start: 2018-03-19
Stopp: 2018-03-21
Anordnare: ABF Mitt i lappland
Anm/frågor: info.lycksele@abf.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Agera steg 1
Plats: Umeå Folketshus
Start: 2018-03-19
Stopp: 2018-03-23
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: joacim.eliasson@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Agera steg 2
Plats: Umeå Folketshus
Start: 2018-04-09
Stopp: 2018-04-10
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: joacim.eliasson@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

IF Metall kollektivavtalet
Plats: Medlefors
Start: 2018-04-10
Stopp: 2018-04-12
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

IF Metall kollektivavtalet
Plats: Umeå Folketshus
Start: 2018-04-11
Stopp: 2018-04-13
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: joacim.eliasson@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Alla kan göra något
Plats: Medlefors
Start: 2018-04-13
Stopp: 2018-04-13
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

Bättre arbetsmiljö BAM
Plats: Medlefors
Start: 2018-04-16
Stopp: 2018-05-21
Anordnare: ABF/LO Skellefteå
Anm/frågor: Info.skelleftea@abf.se
Affisch:
Anm:

Medlem i facket
Plats: Umeå
Start: 2018-04-16
Stopp: 2018-04-18
Anordnare: ABF/LO Umeå
Anm/frågor: tobias.janze@abf.se
Affisch:
Anm:

Medlem i facket
Plats: ABF Mitt i Lappland/Lycksele
Start: 2018-04-23
Stopp: 2018-04-25
Anordnare: ABF Mitt i lappland
Anm/frågor: info.lycksele@abf.se
Affisch:
Anm:

Medlem i facket i Lycksele
Plats: ABF Mitt i Lappland/Lycksele
Start: 2018-04-23
Stopp: 2018-04-25
Anordnare: ABF Mitt i lappland
Anm/frågor: info.lycksele@abf.se
Affisch:
Anm:

Medlem i facket
Plats: Medlefors
Start: 2018-04-25
Stopp: 2018-04-27
Anordnare: ABF/LO Skellefteå
Anm/frågor: Info.skelleftea@abf.se
Affisch:
Anm:

Medlem i facket
Plats: Medlefors
Start: 2018-04-25
Stopp: 2018-04-27
Anordnare: ABF/LO Skellefteå
Anm/frågor: Info.skelleftea@abf.se
Affisch:
Anm:

Facklig politisk medlemsutbildning
Plats: Umeå
Start: 2018-05-02
Stopp: 2018-05-04
Anordnare: ABF/LO Umeå
Anm/frågor: tobias.janze@abf.se
Affisch:
Anm:

Vald på Jobbet
Plats: Umeå
Start: 2018-05-14
Stopp: 2018-05-16
Anordnare: ABF/LO Umeå
Anm/frågor: tobias.janze@abf.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Alla kan göra något
Plats: Umeå Folketshus
Start: 2018-05-21
Stopp: 2018-05-21
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: joacim.eliasson@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

Bättre arbetsmiljö (BAM) Maj/Juni 2018
Plats: Umeå
Start: 2018-05-28
Stopp: 2018-06-12
Anordnare: ABF/LO Umeå
Anm/frågor: tobias.janze@abf.se
Affisch:
Anm: De 5 kursdagarna är: 28, 29, 30 Maj samt 11, 12 Juni

Medlem i facket
Plats: Umeå
Start: 2018-05-30
Stopp: 2018-06-01
Anordnare: ABF/LO Umeå
Anm/frågor: tobias.janze@abf.se
Affisch:
Anm:

Medlem i facket kombinerad med Ordet Fritt Norr
Plats: Medlefors
Start: 2018-08-16
Stopp: 2018-08-18
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

Facklig politisk medlemsutbildning
Plats: Medlefors
Start: 2018-09-05
Stopp: 2018-09-07
Anordnare: ABF/LO Skellefteå
Anm/frågor: Info.skelleftea@abf.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Vald på jobbet
Plats: Medlefors
Start: 2018-09-10
Stopp: 2018-09-12
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Agera steg 1
Plats: Medlefors
Start: 2018-09-13
Stopp: 2018-09-14
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Agera steg 1
Plats: Umeå Folketshus
Start: 2018-09-17
Stopp: 2018-09-21
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: joacim.eliasson@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

Medlem i facket
Plats: Umeå
Start: 2018-09-24
Stopp: 2018-09-26
Anordnare: ABF/LO Umeå
Anm/frågor: tobias.janze@abf.se
Affisch:
Anm:

Bättre arbetsmiljö BAM
Plats: Medlefors
Start: 2018-09-24
Stopp: 2018-10-22
Anordnare: ABF/LO Skellefteå
Anm/frågor: Info.skelleftea@abf.se
Affisch:
Anm:

Vald på Jobbet
Plats: Umeå
Start: 2018-10-08
Stopp: 2018-10-10
Anordnare: ABF/LO Umeå
Anm/frågor: tobias.janze@abf.se
Affisch:
Anm:

Medlem i facket
Plats: Medlefors
Start: 2018-10-10
Stopp: 2018-10-12
Anordnare: ABF/LO Skellefteå
Anm/frågor: Info.skelleftea@abf.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Agera steg 2
Plats: Umeå Folketshus
Start: 2018-10-15
Stopp: 2018-10-16
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: joacim.eliasson@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

IF Metall kollektivavtalet
Plats: Umeå Folketshus
Start: 2018-10-17
Stopp: 2018-10-19
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: joackim.eliasson@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Lagar i arbetslivet steg 1
Plats: Medlefors
Start: 2018-10-22
Stopp: 2018-10-24
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

BAM Bättre arbetsmiljö
Plats: ABF Mitt i Lappland/Lycksele
Start: 2018-10-24
Stopp: 2018-11-13
Anordnare: ABF Mitt i lappland
Anm/frågor:
Affisch:
Anm:

IF Metall Agera steg 2
Plats: Medlefors
Start: 2018-10-29
Stopp: 2018-11-02
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

Medlem i facket
Plats: Umeå
Start: 2018-10-29
Stopp: 2018-10-31
Anordnare: ABF/LO Umeå
Anm/frågor: tobias.janze@abf.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Pluss sextio
Plats: Umeå Folketshus
Start: 2018-11-05
Stopp: 2018-11-07
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: joacim.eliasson@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

Vald på jobbet
Plats: ABF Mitt i Lappland/Lycksele
Start: 2018-11-05
Stopp: 2018-11-07
Anordnare: ABF Mitt i lappland
Anm/frågor: info.lycksele@abf.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Lagar i arbetslivet steg 2
Plats: Umeå Folketshus
Start: 2018-11-05
Stopp: 2018-11-07
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: anders.svedjevik@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

Facklig politisk medlemsutbildning
Plats: Umeå
Start: 2018-11-07
Stopp: 2018-11-09
Anordnare: ABF/LO Umeå
Anm/frågor: tobias.janze@abf.se
Affisch:
Anm:

IF Metall Alla kan göra något
Plats: Umeå Folketshus
Start: 2018-11-19
Stopp: 2018-11-19
Anordnare: IF Metall Västerbotten
Anm/frågor: joacim.eliasson@ifmetall.se
Affisch:
Anm:

Lagar som stöd!

 Pdf filer

Studieledighetslagen!

Förtroendemannalagen

Kontakt uppgifter

IF Metall avd 3
Anders Svedjevik
070-667 85 76

IF Metall avd 4
Joackim Eliasson
070-593 63 04

ABF Skellefteå
Gunilla Andersson
070-575 42 45

ABF Mitt i lappland
Åsa Bertholdsson/Kristina Berglund
0950-380 80

ABF Umeåregionen
Tobias Janze
090-711600

xxxxxx