Kompetensnätet

Om kompetensnätet!.

Kompetensnätets ide är:
att öka förutsättningarna för förtroendevalda att systematiskt arbeta med utbildning, bildning och utveckling.
att skapa nätverk mellan personer som är engagerad i utbildning, bildning och utveckling.

att driva olika projekt som har som mål att hitta nya arbetsformer, metoder eller verktyg

Flera olika delar
Kompetensnätet består av flera olika delar.
Dels det nätverk mellan personer som är intresserad av utbildnings frågor i lite mera vid mening,
Validering "ValiAnte" är ett projekt som bedrevs mellan åren 2004-2015. Läs mer>>>
Kompetensnätet växer ständigt och nya nätverk byggs!


Vill du veta mer:
Kontakta Anders Svedjevik 070-667 85 76

XXXXXX

 

Kontakt uppgifter

IF Metall avd 3
Anders Svedjevik
070-667 85 76

IF Metall avd 4
Joackim Eliasson
070-593 63 04

ABF Skellefteå
Gunilla Andersson
070-575 42 45

ABF Mitt i lappland
Åsa Bertholdsson/Kristina Berglund
0950-380 80

ABF Umeåregionen
Tobias Janze
090-711600

xxxxxx